Welk budget moet je vrijmaken voor online marketing?

3 minuten

Dat online marketing zo goed meetbaar is, maakt het mogelijk om elke uitgegeven euro te verantwoorden. Resultaten waren nog nooit zo tastbaar en dat betekent dat de directeur continu in je nek zit te hijgen. Want elke euro moet zichzelf terugbetalen. Maar hoeveel budget moet je eigenlijk vrijmaken voor online marketing activiteiten?

Daarvoor baseren we ons op resultaten uit een uitvoerig Amerikaans onderzoek (bron: Forrester Research) naar de ontwikkelingen op marketingafdelingen. Op basis van die bevindingen zou je een betere schatting moeten doen over het vrij te maken budget aan online marketing activiteiten.

De verdeling van marketingbudgetten

Sinds 2009 zijn marketingbudgetten op consistente wijze gestegen. Omdat er geen aanwijzingen zijn dat deze trend zal veranderen, zullen de budgetten van 2018 iets hoger zijn dan die van 2017. In 2018 zal zo’n 41% van het marketingbudget worden besteed aan online marketing. Dit percentage zal naar verwachting toenemen tot 45% in 2020. Verder is de verwachting dat:

  • Social media investeringen zullen blijven groeien, met een jaarlijkse groei van 17% tussen 2016 en 2021. In 2018 zullen social media uitgaven zo’n 25% uitmaken van de totale online uitgaven.
  • Mobile marketing is zo gegroeid dat het niet meer als een afzonderlijk kanaal wordt gezien in de budgettering. Er wordt vanuit gegaan dat bij alle kanalen, mobile een inclusieve rol heeft. Mobile marketing is onmisbaar en zal steeds meer de boventoon voeren.
  • De grootste groei binnen online marketing komt op naam van online video. De verwachte investeringen in dit medium verdubbelen in 2021 ten opzichte van 2016. Denk aan de investeringen in een videocampagne, productvideo’s of live video streaming (zoals webinars). De mogelijkheden zijn uiteenlopend en dat geldt dus ook voor het budget.
  • Investeringen in betaald zoeken, display-advertenties, advertenties op sociale media, online videoadvertenties en e-mailmarketing zullen naar verwachting in 2021 zo’n 46% van alle advertenties vertegenwoordigen.

Welke sociale media moet je inzetten?

Facebook blijft koning. Zo’n 90% van social media gebruikers zit op Facebook en het belang daarvan hoeft dus niet te worden onderstreept. Ook Instagram zal groeien, terwijl andere sociale kanalen zoals Pinterest en Twitter een relatief laag aandeel houden; in 2020 zo’n 30% van de gebruikers. De nadruk zal de komende jaren dus op Facebook komen te liggen, dat ook steeds meer advertentieruimte afsnoept van Google. Ook Instagram blijft aantrekkelijk.

Hoeveel budget moet jouw bedrijf vrijmaken voor marketing?

De komende jaren komt er meer budget vrij voor online marketing activiteiten. Maar hoeveel moet jij dan vrijmaken? Hoewel de bovenstaande gegevens uitgaan van Amerikaanse resultaten, kunnen ze wel als leidraad worden gebruikt bij de budgettering. Voor de rest is bekend dat:

  • Er meer geld wordt uitgegeven aan online marketing en dat dit ten koste gaat van traditionele advertentiekanalen.
  • Marketingbudgetten tussen 7 en 9% van de totale omzet liggen.
  • B2C bedrijven gemiddeld meer uitgeven aan marketing dan B2B bedrijven.
  • Kleinere bedrijven een hoger percentage van hun totale inkomsten uitgeven aan marketing.
  • Zoek- en displaymarketing het leeuwendeel van het digitale budget vertegenwoordigen.
welk marketing budget

Tabel: het resultaat van een enquête onder marketingprofessionals van allerlei soorten bedrijven in 2017.

Wat te doen?

Wat jij nu moet doen? Bovenstaande benchmark gegevens goed in acht nemen en vergelijken met jullie huidige marketingbudget. Daarna mag je gaan rekenen…en natuurlijk hopen dat de directeur instemt met jouw budgetvoorstel. Succes!


Online marketing specialist